loading

Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu

Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu

Naziv projekta: Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu (šifra: UP.04.2.1.06.0027)
Korisnik: Sindikat graditeljstva Hrvatske
Partner: Sindikat turizma i  usluga Hrvatske
Početak projekta 24.07.2020. – trajanje dvije godine
Ukupna vrijednost projekta: 988.928,19 kuna 
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

U sklopu projekta Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu pozivamo vas na završnu konferenciju koja će se održati u srijedu 29.06.2022. s početkom u 10:30 sati u Buzinu, Cebini 33, Hotel Aristos. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati provedbe projekta, preporuke za razvoj sustava kolektivnog pregovaranja u graditeljstvu u budućnosti te održana rasprava sa prisutnima na temu " Budućnost kolektivnog pregovaranja u sektorima graditeljstva i turizma".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krajem prosinca 2020. godine započeli su radovi na izgradnji druge cijevi tunela Učka.  Na gradilištu trenutno je angažirano oko 170 radnika glavnog izvođača radova Bouygues S.A.

Budući da se radi o jednoj od većih sindikalnih podružnica SGH, u sklopu projekta „Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta“ Voditelj projekta - Domagoj Ferdebar i koordinatorica na projektu - Matea Majurec proveli su poludnevnu kampanju informiranja članova sindikata, kao i novoizabranih sindikalnih povjerenika o mjerama zaštite na radu i pravima koje radnici imaju prema KUG-u.

Neke od najvažnijih tema o kojima se raspravljalo su:

 • postupak izbora, njihov mandat i druga pitanja vezana za rad i postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Prava i obveze sindikalnih povjerenika i povjerenika radnika za ZNR
 •  Zaštita djelovanja sindikalnih povjerenika i povjerenika radnika za ZNR
 • Materijalnim (oporezivim i neoporezivim) pravima radnika ugovorenih KUG-om

VAŽNO

Prema ZZNR i KUG-u radnik je obvezan surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, povjerenikom radnika za zaštitu na radu i specijalistom medicine rada u rješavanju svih pitanja zaštite na radu, osobito dok se ne osigura da radni okoliš i uvjeti rada ne predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje te dok se u cijelosti ne postigne zaštita na radu u skladu sa zahtjevima tijela nadležnih za nadzor provedbe zaštite na radu.

Radnik nije obvezan snositi troškove u vezi s primjenom pravila zaštite na radu i zdravstvenih mjera

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 1. siječnjem 2021. godine. na snagu je stupio novi zakonodavni okvir kojim je reguliran rada upućenih radnika u RH. Za strane poslodavce to znači da, za vrijeme upućivanja radnika u RH, obvezni su primjenjivati odredbe Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i proširenog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. 
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuju se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva. To znači da svi poslodavci i radnici u djelatnosti građevinarstva imaju prava i obveze sadržane u odredbama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Dužni su ga poštovati u dobroj vjeri i uz načela jednaka plaća za jednaki rad.
Obzirom na postojeće zakonodavstvo i uvjete poslovanja u graditeljstvu, turski poslodavac je izabran za izgradnju drugog kolosijeka i rekonstrukciji postojećeg željezničkog kolosijeka od Križevaca preko Koprivnice do mađarske granice kod Botova u Podravini. 
U sklopu projekta „Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu, SGH je najprije dopisom i na održanom sastanku obavijestio predstavnike turskog poslodavca Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi na obvezu primjene granskog kolektivni ugovora u dobroj vjeri. Kasnije, cjelodnevnim obilaskom terena, podjelom letaka na turskom jeziku i uz pomoć prevoditelja, informirao cca 50 turskih radnika o njihovim osnovnim plaćama po grupama složenosti i materijalnim (kako oporezivim, tako i neoporezivim) dodacima za vrijeme rada u Hrvatskoj.
Prema riječima Mehmeta Yilmaza, direktora i voditelja ovog projekta, do lipnja 2022. godine u Hrvatsku će stići između 450 i 500 radnika što samo znači da će SGH i u narednom mjesecima nastaviti aktivno obilaziti gradilište te informirati turske radnike o njihovim pravima.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnovijim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći ,   uz zakonsku minimalnu plaću, minimalnim plaćama se smatra  i najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija primjena je proširena sukladno općem propisu. 

Predmetni zakon stupa na snagu 01.12.2021. godine, a poslodavci su dužni, najkasnije do 1. veljače  2022. godine, ponuditi izmjenu ugovora o radu sukladno odredbama predmetnog zakona.  

Za sve poslodavce u sektoru graditeljstva to znači da kao minimalne plaće moraju obračunavati ugovorene plaće sukladno KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA GRADITELJSTVO, čija je primjena odlukama Ministra nadležnog za rad ( NN broj 134/15, 49/18, 115/2020 ) proširena na sve poslodavce i sve radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti -NKD 2007.

Ovime, upozoravamo poslodavce koji obavljaju djelatnost iz područja građevinarstva da prilikom ugovaranja  poslova  za različite grupe poslova, te obračuna i isplate plaće vode računa  o ugovorenim iznosima plaća ( osnovna plaća i dodaci na plaće )  prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo i te pravilnosti i pravodobnosti obračuna i isplata bruto i neto plaća radnicima . 

Osim toga,  predmetnim zakonom se određuje da nadzor nad primjenom zakona ( kao i KUG-a) obavljaju 

• nadležni inspektori koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem ( Državni inspektorat -  sektor inspekcije rada )  te

• službenici ovlašteni prema posebnim propisima za obavljanje poslova poreznog nadzora 

zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti  obračuna i prijava i uplata proračunskih prihoda ( Porezna uprava ) 

Nadležni inspektori i službenici dužni su surađivati kad obavljaju nadzor pravilnosti obračuna plaće na temelju dostavljenih podataka te provođenjem zajedničkih nadzora i slično. 

Propisane su i visoke kazne za prekršaje : ( 60.000 -100.000   za pravnu osobu te 7.000 - 1.0 000 za odgovornu osobu u pravnoj osbi i za fizičku osobu ( obrtnik ili druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost..)

 

U sklopu našeg EU projekta " Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu" intenzivno i često obilazimo gradilišta i provodimo kampanju informiranja domaćih i stranih radnika o pravim iz KUG-a, te ovim putem upozoravamo da će Sindikat  koristiti svoje zakonsko pravo  i prijavljivati  sve nepravilnosti  u primjeni  Zakona o minimalnoj plaći  i Kolektivnog ugovora za graditeljstvu nadležnim inspekcijama te Vas pozivamo da  nam  dostavite podatke o svim  poslodavcima u građevinskom sektoru koji Vam nelojalno konkuriraju  jer ne poštuju  Kolektivni ugovor za graditeljstvo.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nakon dvomjesečnih pregovora, SGH je potpisao i kolektivni ugovor u Samoborki d.d., kojim su najniže osnove plaće radnika podignute za 6 posto. Uz rast plaća, zadržana su i postojeća prava ugovorena bivšim kolektivnim ugovorom, prvim u povijesti firme, potpisan 2019. godine. Sindikalni povjerenik na toj poziciji u tvrtki rekao je kako su predmet pregovora ovog puta bile samo plaće jer su, smatra, preniske, a posla je sve više. Iako su zahtjevi sindikata na početku pregovora bili veći, a poslodavac nije pokazivao namjeru podizanja plaća, na kraju je, nakon intenziviranja dijaloga u posljednjih nekoliko sastanaka ipak pristao na povećanje od šest posto. Kolektivni ugovor počet će se primjenjivati 1. prosinca 2021. godine i sklopljen je na godinu dana kako bi se što brže mogli otvoriti novi pregovori radi daljnjeg povećanja plaća. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) u posljednjih je mjesec dana proveo kampanju informiranja poslodavca kao i sklopio novi kolektivna ugovora u tvrtki Monting d.o.o. Novi kolektivni ugovor u Montingu potpisan je nakon gotovo dvije godine od početka pregovora, a započet će s primjenom početkom prosinca 2021. Potpisan je na na neodređeno vrijeme, ali s obvezom redovite novacije. Nakon više od 20 godina, sindikat je uspio izboriti više dana godišnjeg odmora, a poslodavac je pristao i na isplaćivanje novčane paušalne nagrade za podmirenje troškova prehrane u iznosu od 400 kuna. Povećan je iznos dnevnice sa 170 na 200 kuna, a dogovorena je i mogućnost isplate neoporezive nagrade za poslovne rezultate u visini 5.000 kuna godišnje. Socijalni dijalog i partnerstvo u tvrtki su zadovoljavajući te je tijekom informiranja i pregovaranja i sam poslodavac naglašavao kako želi imati zadovoljne radnike. Pregovaralo se i o plaćama koje su ovim kolektivnim ugovorom povećane za najniže skupine poslova, a djelomično je usklađeno i vrednovanje pojedinih grupa složenosti poslova koje su bile niže od tarifa iz granskog kolektivnog ugovora. Time je stvoren važan iskorak u sustavu plaća unutar tvrtke jer je sindikat na taj način potaknuo poslodavca na izradu nove sistematizacije
radnih mjesta. U Montingu radi više od 400 radnika, a sindikalno organiziranih je popriličan broj – oko 250 radnika, članovi su sindikalne podružnice. SGH će u narednim mjesecima i dalje biti prisutan, te
informirati članove kao i nove potencijalne članove o tome „što za njih znači novi kolektivni ugovor i koja prava on nosi.“

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) i Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), jedina su dva sindikata udružena u SSSH koja imaju sklopljene granske kolektivne ugovore u privatnom sektoru. Nedavno su pokrenuli inicijative prema granskim udrugama Hrvatske udruge poslodavaca radi započinjanja kolektivnih pregovora. Dok aktualni KU ugostiteljstva istječe potkraj ove godine, KU graditeljstva sklopljen je na neodređeno vrijeme, ali sadrži obvezu potpisnika da svake dvije godine ponovo otvore pregovore i po potrebi ugovore njegove izmjene i dopune. Za oba ugovora predviđeni rast minimalne plaće u 2022. stvara potrebu za usklađivanjem tarifnog
dijela, s obzirom na to da su razine plaća posljednjih puta utvrđene prije dvije godine, te da su sadašnje osnove minimalne plaće za najniže razine složenosti poslova niže od propisane minimalne plaće za 2022. godinu.
Nakon mjesec dana od pokretanja pregovora za tarifni dio KU ugostiteljstva, STUH i HUP-Udruga poslodavaca ugostiteljstva postigli su dogovor o povećanju minimalne plaće za sve skupine složenosti poslova u turizmu, a koje će se početi primjenjivati u svibnju 2022. Sunčica Benović, glavna tajnica STUH-a u sklopu EU projekta „Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu“ intenzivno obilazi domaće i strane radnike u tom sektoru te upozorava kako je iznimno važno da plaće u sektoru turizma porastu, jer u protivnom neće tko imati odraditi sljedeću sezonu. Turistički se sektor iz godine u godinu suočava sa sve većim nedostatkom radnika jer su plaće nekonkurentne u odnosu na druge turističke zemlje, a sezonski radnici, zbog navedenog razloga, odlaze u druge djelatnosti. Novu inicijativu noviranja Kolektivnog Ugovora graditeljstva, SGH je najavio na svečanoj sjednici svog Glavnog odbora, održanoj povodom obilježavanja Dana hrvatskih graditelja u rujnu, te o tome informirao radnike prilikom provođenja intenzivne kampanje informiranja domaćih i stranih
radnika u sklopu ranije spomenutog EU projekta. Zbog činjenice da prosječna plaća u graditeljstvu po statističkim podacima zaostaje 22 posto za prosječnom plaćom u Hrvatskoj, te zbog povećanja propisane minimalne plaće, SGH će u fokusu imati povećanje plaće s ciljem da plaće za provu skupinu složenosti poslova bude iznad minimalne plaće na državnoj razini.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sindikat graditeljstva Hrvatske u partnerstvu sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske u sklopu dvogodišnjeg projekta,  proveo je istraživanje o uvjetima rada u sektorima graditeljstva i turizma te primjeni KU u praksi. Sveukupno anketirano: 1028 radnika i 21 poslodavac iz Sektora graditeljstva i Sektora turizma i usluga Hrvatske.

SEKTOR GRADITELJSTVA

• RAZDOBLJE ISTRAŽIVANJA: početak prosinca 2020. godine do kraja lipnja 2021. godine (kontinuirano 7 mjeseci)

• KORIŠTENI INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA: Anketa u tiskanom obliku za radnike u sektoru graditeljstva i srodnih djelatnosti i anketa u elektroničkom obliku za poslodavce u sektoru graditeljstva i srodnih djelatnosti

• MJESTO ANKETIRANJA: Teritorij Republike Hrvatske – najviše anketiranih iz područja Zagreba i okolice, Sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije, a u manjem dijelu iz područja Istre i Dalmacije. 

• BROJ ISPITANIKA: 852 radnika i 15 poslodavaca iz sektora graditeljstva i srodnih djelatnosti 

NAJVAŽNIJI ZAKLJUČCI:

Analiza anketnog pokazala je kako većina ispitanika ne zna točno obvezuje ili njegova poslodavca granski ili kućni kolektivni ugovor.

Iako je 87,3% ispitanika izjavilo kako njihov poslodavac isplaćuje plaću na račun, problem i dalje ostaje neregularna isplata plaća, odnosno praksa poslodavaca da radnike prijavljuju i plaćaju im doprinose na nižu plaću a ostatak isplaćuju „na ruke“.

Zabrinjavajuća je činjenica da 62,6% radnika koji su sudjelovali u ispunjavanju anketnog upitnika, poslodavac ne omogućava napredovanje/raspored u višu grupu poslova s većom osnovnom plaćom/koeficijentom. Zaposleni koji najčešće ostaju na istim radnim mjestima i samo dobivaju poneki dodatni bod za radni staž vodi ka stagnaciji i demotivaciji.

Najčešći dodaci koje poslodavci plaćaju su dodatak za prekovremeni rad i dodatak za staž kod poslodavca. Ostali ugovoreni dodaci na plaću rjeđe se koriste, ali i nisu dovoljno prepoznati kao obveza ugovorena kolektivnim ugovorom.

Analizom upitnika u dijelu koji se odnosi na evidenciju i plaćanje sati rada i prekovremenih vidljivo je kako 66,7% ispitanika dnevno radi do 10 ili 12 sati, te iako 58,7% ispitanika poslodavac u cijelosti evidentira i plaća sve odrađene sate, 41,3% ispitanika za svoj rad nisu plaćeni u cijelosti.

SEKTOR TURIZMA

• RAZDOBLJE ISTRAŽIVANJA: Početak prosinca 2020. godine do kraja lipnja 2021. godine (kontinuirano 7 mjeseci)

• KORIŠTENI INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA: Anketa u elektroničkom obliku za radnike i poslodavce u sektoru turizma i usluga Hrvatske

• MJESTO ANKETIRANJA: Teritorij Republike Hrvatske – najviše anketiranih iz područja Istre i Zagreba, a u manjem dijelu iz područja Dalmacije. 

• BROJ ISPITANIKA: 176 radnika i 6 poslodavaca iz sektora turizma i usluga Hrvatske 

NAJVAŽNIJI ZAKLJUČCI:

S obzirom da je u anketiranju sudjelovalo 77,3 %  članova i 22,7% radnika koji nisu članovi sindikata, možemo zaključiti da je veći postotak radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme učlanjen u sindikat, što odgovara statistikama STUH-a. Kako je vidljivo iz ankete, zbog visokog udjela sezonskog rada u djelatnosti turizma i ugostiteljstva značajno je prisutno zapošljavanje “stalnih sezonskih radnika” i radnika na određeno vrijeme koji obavljaju  privremene i povremene poslove  –  njih čak 39,9 posto.

Analizom upitnika u dijelu koji se odnosi na primjenu kolektivnih ugovora 52,8 % ispitanika navodi kako poslodavca obvezuje granski kolektivni ugovor, 42,6 % navodi da ga obvezuje kolektivni ugovor na razini poslodavca (tzv. kućni kolektivni ugovor), a 4,6 % zaposlenih nema saznanja obvezuje li poslodavca kolektivni ugovor.

Ostali radnici, a posebno sezonski radnici na određeno vrijeme nisu dovoljno  upoznati o kolektivnom ugovoru koji za njih zajedno sa poslodavcem zaključuje sindikat.

U dijelu upitnika koji se odnosi na isplatu dodataka na plaću, iz prikupljenih odgovora može se zaključiti da većina poslodavaca I to 93,2 % isplaćuje dodatke na plaću, a što je rezultat ugovorenih prava u granskom i kućnim kolektivnim ugovorima.

Analizom podataka možemo zaključiti da u pregovorima na kućnom nivou, a posebno ukoliko ishodimo izmjene Zakona o radu na način da za članove sindikata možemo ugovoriti povoljnija prava , kao sindikat imamo dosta prostora za članove sindikata ugovarati dodatna materijalna prava.

Možemo zaključiti da osiguranje radnika za štetu od povrede na radu nije obveza poslodavca pa je i to za sindikat također mogućnost za ugovoriti to osiguranje u kolektivnom ugovoru kao  obvezu poslodavca.

Analizom upitnika u dijelu kojem se od radnika traži odgovori o njihovim očekivanjima od sindikata čak 93,8 % ispitanih odgovorilo je da od  sindikata očekuju povećanje plaća u idućim kolektivnim pregovorima.

Već dugi niz godina članstvo je nezadovoljno primjenom svih ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora na sve zaposlene kod poslodavca , odnosno i na radnike koji nisu članovi sindikata i koji ne plaćaju sindikalnu članarinu. Izmjenama Zakona o radu Sindikat turizma i usluga Hrvatske je pokrenuo inicijativu za definiranjem prava sindikata ugovaranja pojedinih prava  samo za članove sindikata, a što nije u suprotnosti s europskim zakonodavstvom i sudskom praksom Europskog suda  pravde.

Detaljnu analizu rezultata istraživanja pronađite dolje niže, u dijelu - DOKUMENTI – ANALIZA PRIMJENE KU

_______________________________________________________________________________________

Dana 09.07.2021. godine  predstavljeni su rezultati istraživanja tj. analiza primjene KU graditeljstva i KU turizma u praksi koja za svoj specifični cilj ima povećati kapacitete socijalniih partnera u graditeljstvu i turizmu za uređenje uvjeta rada i poboljšanje kvalitete radnih mjesta, putem napređenja primjene granskih kolketivnih ugovora, proširenja njihovog sadržaja na nove teme te jačanje svijesti poslodavaca i radnika o sadržaju i obveznosti primjene granskih kolektivnih ugovora.

_________________________________________________________________________________________

Vanjska stručnjakinja Marta Vidaković Mukić izradila je analizu pravnog uređenja plaća u RH kojom je obuhvaćen:

(1) analitički pregled pravnog uređenja plaća u RH  tj. zakona i drugih propisa kojima su uređeni radni odnosi  i plaće radnika (Zakon o radu, Zakon o minimalnoj plaći, Kolektivni ugovor za graditeljstvo, Pravilnik o sadržaju obračuna plaće ili otpremnine i dr.)

(2) analizirani porezni i drugi propisi kojima su uređeni porezi i doprinosi iz plaća i na plaću radnika (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke,  Pravilnik o sadržaju obračuna plaće ili otpremnine, Zakon o prikupljanju podataka o osiguranicima o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje, Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju i korištenju podataka o primitcima i javnim davanjima po osiguranicima i dr.).

Najvažniji zaključci analize:

Imajući u vidu opisano normativno stanje u RH i stvarno stanje u sektoru graditeljstva, Vlada Republike Hrvatske trebala bi predložiti donošenje zakona i drugih propisa kojima bi se:

- cjelovito uredio institut plaće i minimalne plaće te uveo efikasan nadzor nad isplatom ugovorenih plaća iz kolektivnog ugovora

- provodio efikasniji nadzor primjene propisa i kolektivnih ugovora iz područja zaštite na radu

- donijeli bolji propisi na području zaštite na radu, posebno u području primjene preventivnih  mjera  protiv stresa i mobinga, rada na visini te za  bolju zaštitu radnika  od visokih temperatura  koji rade  na otvorenom

- donijeli, odnosno predložili propisi koji bi sindikatu   omogućili pristup radnicima na radnim mjestima, uključujući đacima i studentima na praksi, kako bi se upoznali s njihovim problemima i kako bi ih upoznali sa sindikalnim radom

- donijeli propisi koji bi stvorili institucionalne poticaje za jačanje i daljnji razvoj kolektivnog pregovaranja, kako bi ono postalo dominantnim načinom uređenja odnosa između radnika i poslodavaca  te ukinuli  jednostrani akti  poslodavca  kojim  se uređuju plaće i materijalna prava radnika

Detaljnu analizu možete pročitati niže, u dijelu - DOKUMENTI - ANALIZA PRAVNOG UREĐENJA PLAĆA U RH

 ______________________________________________________________________________________________

Ciljevi projekta:

 • Napraviti istraživanje i analiza o uvjetima rada u sektoru graditeljstva i primjeni proširenih KU (graditeljstvo, ugostiteljstvo) te izraditi preporuke o daljnjem razvoju kolektivnog pregovaranja
 • Organiziranje pet kampanja informiranja radnika i poslodavaca (sadržaj i primjena KU) 
 • Organiziranje pet bipartitnih regionalnih radionica o kolektivnom pregovaranju u sektorima graditeljstva i turizma

__________________________________________________________________________________________________

Aktivnosti:

 • Održana uvodna konferencija 23.10.2020. 
 • Održan 1. sastanak projektnog tima 23.10.2020. + dionici upoznati s projektnim ciljevima i aktivnostima
 • Održan 2. sastanak projektnog tima 22.01.2021.
 • Održan 3. sastanak projektnog tima 08.10.2021.
 •  
 • Održana 1. regionalna radionica u Splitu 23.03.2021. - Kolektivno pregovaranje u vrijeme krize (COVID-19)
 • Održana 2. regionalna radionica u Poreču 27.05.2021. - Izmjene zakona o radu - refleksija na kolektivne pregovore, razlikovanje prava člana i ne člana u kolektivnim ugovorima
 • Održana 3. regionalna radionica u Osijeku 12.10.2021. - Dobra praksa i izazovi pregovaranja na kućnim razinama u sindikalnim podružnicama Slavonske regije, nove teme i sadržaji kolektivnih ugovora.
 • Održana 4. regionalna radionica u Svetom Martinu na Muri 03.03.2022. - Aktualnosti u kolektivnom pregovaranju s osvrtom na zaštitu na radu, izazovi kolektivnog pregovaranja (zaštita na radu i inflacija) 
 • Održana 5. regionalna radionica u Zagrebu 12.04.2022. - Kolektivno pregovaranje u doba inflacije
 •  
 • Tiskan letak o kolektivnom ugovoru za graditeljstvo za radnike i poslodavce na hrvatskom, engleskom, ukrajinskom, albanskom i turskom jeziku
 • Provedena dvodnevna kampanja informiranja 97 domaćih radnika, 132 strana radnika, te 3 poslodavca na gradilištu Pelješkog mosta o njihovim pravima i sadržaju Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
 • Provedena i predstavljena analiza uvjeta rada radnika u građevinskom i ugostiteljskom sektoru

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit