loading

Pitanja i odgovori

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit. Nastojat ćemo vam dati odgovor u najkraćem roku i odgovor će biti objavljen na ovim stranicama.

Dobar dan. Ja imam jedno pitanje u vezi koliko se treba platit jedan zidar ili zidar majstor u Hrvatskoj, gdje mogu vidjet te tarife? Puno Pozdrava

U Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo NN broj 142/13.

Imam dva pitanja! Imam li kojeg povjerenika sa područja Koprivničko-Križevačke županije kome se mogu obratiti za neka pitanja i drugo imam li pravo na kakvu jednokratnu naknadu, za vrijeme koje sam proveo na bolovanju bilo od strane firme ili sindikata? Hvala

Poštovani,
Možete se obratiti regionalnom povjereniku SGH Mladenu Zemljiću na mob. 099/2658-575. 
Vezano za drugo pitanje, ako radite u građevinskoj tvrtki, prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo, poslodavac vam može isplatiti naknadu za dugotrajnije bolovanje. Možete napisati zamolbu poslodavcu. Obratite se vašem sindikalnom povjereniku u sindikalnoj podružnici Segrad, ako tamo radite.

Nisam član nikakvog sindikata te vas molim da mi odgovorite na dva pitanja. 1.Da li je kolektivni ugovor za graditeljstvo obavezan za sve firme koje se bave tom djelatnošću automatizmom? 2. Što točno ja kao pojedinac dobijam članstvom u Vašoj udruzi?

Poštovani,
Odgovor na prvo pitanje je - da, primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo je obvezna za sve poslodavce i radnike u djelatnostima graditeljstva temeljem odluka ministara nadležnih za rad. Dakle, granski sindikati i udruga poslodavaca u graditeljstvu dogovaraju sadržaj KUG, potpišu i podnesu zahtjev ministru da temeljem utvrđenog javnog interesa, proširi primjenu. Zakon o radu će sve odluke o proširenju staviti van snage sa 7.02.2015. godine.
Sindikati i poslodavci trebaju ponovno pregovarati i pokrenuti proceduru za proširenje kolektivnog ugovora.  
Postoji i novi Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca koji, između ostalog postavlja kriterije koji su sindikati reprezentativni za pregovore i sklapanje kolektivnih udruga. Dakle, u budućnosti će u pravilu, samo brojčano jači sindikati moći pregovarati za vaša prava koja ste do sada koristili bez da ste se pitali tko vam je to omogućio.

Vezano za drugo pitanje, evo malo edukacije: Sindikat je jedina organizacija koja prema međunarodnim propisima, Ustavu RH i Zakonima ima pavo kolektivnog pregovaranja za cijenu rada i druge uvjete rada radnika, a radi zaštite interesa i prava radnika može legalno organizirati štrajk ili druge oblike industrijskih akcija.
Vi kao pojedinac u našoj udruzi, doprinosite svojim članstvom našoj reprezentativnosti, a mi pregovaramo za vas bilo na granskoj razini, ili na razini poslodavca gdje zastupamo vaše interese. Preko naše sindikalne središnjice u pregovorima utječemo na donošenje zakona i drugih propisa. Naš sindikat i središnjica SSSH članstvu pruža besplatnu pravnu pomoć i zastupanje na sudu. Vi svojom članarinom solidarno omogućavate funkcioniranje organizacije i naše aktivnosti, rad pravnih i ekonomskih stručnjaka i time posredno pomažete kolegama, radnicima koji trebaju našu potporu. Ako je u vašem poduzeću osnovana sindikalna podružnica dio članarine ostaje za članove te podružnice koja se dijelom može koristiti i za sindikalne pomoći i sl. Više o SGH i SSSH možete pročitati na našim web stranicama: www.sgh.hr i www.sssh.hr 

Koliko je zajamčena otpremnina zakonom o građevinarstvu?

Poštovani,
U graditeljstvu se u pravilu primjenjuje Zakon o radu vezano za isplatu otpremnina, jer granski kolektivni ugovor to ne regulira. Pojedini kolektivni ugovori i pravilnici na razini poslodavca reguliraju navedeni institut, pa bi trebalo u vašem slučaju to prvo provjeriti. Ako to nije regulirano povoljnije u navedenim pravnim izvorima, primjenjuje se Zakon o radu.
Prema Zakonu o radu, ako poslodavac otkazuje ugovor o radu radniku nakon dvije godine neprekidnog rada (osim ako poslodavac otkazuje zbog razloga koji su uvjetovani ponašanjem radnika) radnik ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje prema dužini prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Minimalni propisani iznos otpremnine je1/3 bruto prosječne mjesečne plaće radnika koju je ostvario u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Ukupni iznos otpremnine po Zakonu o radu ne može biti veći od 6 bruto prosječnih mjesečnih plaća (ostvarenih u 3 mjeseca prije prestanka).

Vlasnik mi je uručio otkaz u nedostatku posla i vlastitog preseljenja. Pritom je sastavio ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno datumima prijave odnosno odjave. Na kraju je krivotvorio moj potpis.vaš savjet.pozdrav iz kutina

 Poštovani,
Trebali bi pregledati svu dokumentaciju, kako bi vam dali precizniji odgovor. Prema vašim navodima, ima elemenata za pokretanje radnog spora i kaznene odgovornosti. U svakom slučaju potebne su vam konzultacije stručne osobe uz uvid u dokumentaciju.

Za koje razdoblje unatrag mogu tražiti od poslodavca isplatu razlike plaće do mog Ugovora koji je važeći, pošto mi isplaćuje plaću prema Ugovoru koji ja nisam potpisao. Zanima me, može li mi vaša pravna služba pomoći sastaviti tužbu ili možda upozorenje pred tužbu sadašnjoj firmi?

Poštovani,
Prema novom Zakonu o radu zastara je 5 godina s time da se to ne primjenjuje na potraživanja radnika iz radnog odnosa kojima je rok zastare od 3 godine istekao prije stupanja na snagu ZOR-a (07.08.2014. godine). Kao član sindikata imate pravo na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje na sudu u sporovima iz radnog odnosa. To znači da je odgovor - da, ako ste član sindikata, naša pravna služba SSSH će vam napisati zahtjev za zaštitu prava, a ako poslodavac ne plati dugovano, tražiti ćemo inspekcijski nadzor i izdavanje ovršnih isprava i / ili pokrenuti i voditi sudski spor ako bude potrebno.

Poštovani, u svezi priloženog članka: http://www.medjimurje.hr/clanak/3014/2013-01-29/sudska-trakavinca-visokogradnja-ingra Zamolio bi vas za informaciju u kojoj je trenutnoj fazi postupak u svezi riješavanja navednog problema? Srdačan pozdrav. Alen Muhek

U fazi predstečajne nagodbe – žalbeni upravni postupak. Naime, na zahtjev bivših radnika i stečajnog upravitelja pravni zastupnik (odvjetnik) je uložio žalbu.

Smanjili su plaću zbog, kako vele u upravi, problemima u poslovanju i tako da više nemam dovoljno ni za otplatu rata kredita. Imam li pravo na zaštitu primanja jer sada u travnju navršavam 62 godine starosti. Što bih mogao i trebao učiniti? S poštovanjem, Ladislav Kvastek

Vezano za zaštitu starijih radnika, niže navodimo pitanje i odgovor - tumačenje Zajedničkog organa za tumačenje koji se može primijeniti u vašem slučaju:

"Da li radnik ima pravo zadržati u cijelosti visinu plaće koju je ostvario u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem su se stekle okolnosti staža i godina života prema članku 74. Kolektivnog ugovora za graditeljstva. Napominje da je plaća koju je ostvario sadržavala plaćene sate rada (osnovnu plaću) stimulativni dio i dodatak po osnovi radnog staža.
Tumačenje (7. rujna 2010.)
Svrha odredbe članka 74 Kolektivnog ugovora za graditeljstvo je zaštita starijih radnika na način da radnik tijekom petogodišnjeg razdoblja zadržava svoju plaću odnosno da mu se u slučaju izmjene ugovora o radu tijekom petogodišnjeg zaštićenog razdoblja ne može smanjivati visina osnovne plaće.
Zadržati plaću u smislu odredbe članka 74. Kolektivnog ugovora ne odnosi se na zadržavanje visine plaće u apsolutnom iznosu, nego na zadržavanje visine osnovne plaće (grupe složenosti). Pravo na dodatak na staž radnik će ostvariti pod uvjetima i visini propisanoj člankom 43. Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Pravo radnika na stimulaciju i dodatak na otežane uvjete rada je okvirno uređeno odredbama članka 42. i 44. Kolektivnog ugovora za graditeljstvo koje obvezuju poslodavce da ta pitanja pobliže urede Pravilnikom o radu. U konkretnom slučaju nije došlo do promjene grupe složenosti, pa radnik zadržava svoju plaću tj. sukladno odredbi članka 37. Kolektivnog ugovora ima pravo na plaću koja se sastoji od osnovne plaće i dodatka 0,5% po osnovi radnog staža te stimulativnog dijela.
Kolektivnim ugovorom nije propisana obveza isplate stimulativnog dijela plaće pa istu radnik ostvaruje prema pravilima poslodavca."
Vama se prava jamče kolektivnim ugovorom za graditeljsto, što kod poslodavaca, na žalost često ne znači automatska i dobrovoljna primjena.

Zato je važno biti član Sindikata jer sukladno našim pravilima ostvarujete pravnu pomoć odnosno svoja potraživanja možete naplatiti sudskim putem ili skraćenom ovrhom na FINI.

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit