loading

Novosti

Sklopljenje II. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
09 srpnja 2020

Sklopljenje II. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo


Zagreb, 9. srpnja 2020. - Nakon gotovo 18 mjeseci kolektivnih pregovora, u vrlo složenim uvjetima rada i poslovanja, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) Jasenka Vukšić i predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) Mirko Habijanec potpisali su Kolektivni ugovor o drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.
 
Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) je sklopljen 2015. godine, a u ožujku 2018. godine je bio prvi puta noveliran.
 
Socijalni dijalog i uređenje radnih odnosa granskim kolektivnim ugovorom u sektoru graditeljstva jedan je od najuspješnijih primjera suradnje socijalnih partnera na sektorskoj razini koja ima dugu tradiciju i odlikuje se visokim nivoom razumijevanja i međusobnog uvažavanja.
 
Socijalni partneri u sektoru graditeljstva ovim izmjenama ugovorili su povećanje bruto plaća slijedom povećanja minimalne plaće u RH za 2020. godinu, temeljem kretanja na tržištu rada i u cilju smanjenja sive ekonomije po pitanju isplate dijela plaće na crno, što je jednako važno za radnike, poslodavce i državu.
 
Drugim izmjenama i dopunama KUG-a ugovorena je najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove koja će od 1. rujna 2020. g. iznositi 4.200 kn, što u odnosu na sadašnju osnovnu plaću za najjednostavnije poslove iznosa 3.750 kn te za sve ugovorene osnovne plaće prema grupama složenosti posla sukladno novim tarifnim stavovima, predstavlja povećanje od 12 posto. S obzirom na složenost aktualne gospodarske situacije, u slučaju negativnih statističkih pokazatelja o opsegu izvođenja građevinskih radova u RH, socijalni partneri su se obvezli na ponovno otvaranje pregovora glede eventualnog smanjivanja ugovorenih osnovnih plaće, s time da najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove ne može biti manja od 95 posto zakonske minimalne plaće. 
 
Osim plaća, povećana su i neka materijalna prava radnika (minimalni iznos dnevnice za rad na terenu povećan je s 90 na 120 kuna, ugovorena je mogućnost isplate neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini 400 kuna mjesečno, razmjerno prema broju dana provedenih na radu), dopunom odredbi u području zaštite na radu inzistira se na odgovornosti radnika da se pridržavaju propisanih mjera. Kao što je iz noveliranog KUG-a vidljivo, zajednički ciljevi socijalnih partnera su održivi razvoj hrvatskog graditeljstva te daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na zapošljavanje i ostanak u hrvatskom građevinskom sektoru. 
 
Od nove izvršne i zakonodavne vlasti Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva očekuju nastavak podrške i brže rješavanje aktualnih problema u sektoru. Prije svega, radi ujednačavanja uvjeta privređivanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i rada na crno, očekuju proširenje primjene drugih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru, kao i donošenje zakonodavnog okvira za efikasni nadzor isplata plaća ugovorenih ovim ugovorom.
 
- Pregovori na granskoj razini nikada nisu trajali tako dugo. Izvanredna situacije, izazvana  koronavirusom, izravno je utjecala na pregovore, kako u smislu promjena stajališta i taktike poslodavačke strane, tako i vremenskom prolongacijom pregovora koji su započeti početkom 2019. godine i trajali sve do kraja lipnja 2020. godine. Svaki uspješni pregovori znače postizanje kompromisnih rješenja. HUP-UPG i SGH su odgovorni socijalni partneri koji su i u ovoj složenoj gospodarskoj situaciji postigli konsenzus o najvažnijim pitanjima, a to je  povećanje cijena rada, odnosno bruto plaća te nekih materijalnih prava važnih za radnike u sektoru, kao što je dnevnica za rad na terenu. Naša suradnja se nastavlja poduzimanjem aktivnosti prema novom Hrvatskom saboru i Vladi koja ima kontinuitet i time saznanja o problemima u sektor te očekujemo brže rješavanje problema, ponajprije proširenje primjene drugih izmjena KUG-a, kao i  izmjenu i dopunu Zakona o minimalnoj plaći glede uvođenja kontrole isplata plaća ugovorenih KUG-om od strane inspekcije rada, rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.
 
- Održavanje što više razine investicijske aktivnosti je uvjet za opstanak i razvoj sektora graditeljstva u Hrvatskoj. Zajednički ćemo djelovati prema Vladi RH s ciljem poticanja investicija u javnom sektoru kao motora pokretanja gospodarstva te donošenja dodatnih mjera i olakšica koje će ohrabriti investitore u gospodarstvu. Zajednički ćemo inicirati izmjenu zakonskog okvira koji bi omogućio građevinskim tvrtkama pravo na razmjernu promjenu ugovorene cijene radova u slučaju rasta troškova plaća nastalih nakon sklapanja ugovora.         
Ukazujemo na negativni utjecaj na investicije u postupanju posredničkih, kontrolnih i žalbenih tijela u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije. Formalni propusti u proceduri i dokumentaciji o nabavi, koji stvarno ne narušavaju EU pravila financiranja, imaju za posljedicu neopravdane milijunske financijske korekcije, što obeshrabruje potencijalne investitore u Hrvatskoj te je nužno žurno izmijeniti takvu štetnu praksu. 
Za budućnost graditeljstva od velikog značaja je razvoj strukovnog školstva regionalno raspoređenog i povezanog sa gospodarstvom. Sadašnje stanje nije zadovoljavajuće, te država mora utvrđivati planove upisa učenika i kurikulume prema potrebama gospodarstva, a potrebe graditeljstva su velike.     
Potpisivanjem izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo se utvrđuje rast plaća u graditeljstvu radi zadržavanja domaćih radnika i u cilju približavanja konkurentnosti plaća u odnosu na zapadne zemlje. Od nadležnog ministra očekujemo žurno proširenje primjene kolektivnog ugovora na sve subjekte u graditeljstvu, učinkovitu kontrolu njegove primjene, te implementiranja kriterija isplate ugovorene plaće prema kolektivnom ugovoru u javnoj nabavi, sve kako bi ostvarili lojalnu tržišnu utakmicu i ukupni rast graditeljstva, naglasio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.
 

Povezane novosti

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit