loading

Novosti

Kratki podsjetnik na zakonske izmjene koje su stupile na snagu s novom godinom
13 siječnja 2020

Kratki podsjetnik na zakonske izmjene koje su stupile na snagu s novom godinom

Zagreb, 7. siječnja 2020. - S prvim danima 2020. godine na snagu su stupile brojne zakonske izmjene. Izdvajamo:

ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Pravo na starosnu mirovinu ostvaruje osiguranik s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža umjesto 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik će ostvariti kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. Pravo na starosnu mirovinu dugogodišnji osiguranik ostvarivat će s 60 godina života i 41 godinu mirovinskog staža osiguranja u efektivnom trajanju.
 
Mirovine će se penalizirati 0,2 posto po mjesecu ranijeg umirovljenja, što znači da maksimalna penalizacija prijevremenog umirovljenja za pet godina iznosi 12 posto.
 
Izmjenama se također produljuje prijelazno razdoblja za izjednačavanje uvjeta za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za žene - utvrđuje se rok 31. prosinca 2029. godine. Od 1. siječnja 2030. godine žene i muškarci ostvarivat će pravo na starosnu mirovinu pod istim uvjetima, a to su navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.
Vezane vijesti:
Izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju pobjeda je 750 tisuća građana koji su potpisali za referendum _67jeprevise.hr

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Među ostalim, Zakon propisuje povećanje osobnog odbitka s 3.800 kuna na 4.000 kuna.
 
Mladim radnicima do 25 godine starosti obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada umanjit će se 100 posto, odnosno bit će oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Mladim radnicima između 26 i 30 godina starosti obveza poreza na dohodak utvrđena od nesamostalnog rada umanjit će se 50 posto. Umanjenje se odnosi na cijelu godinu u kojoj osoba navršava određeni broj godina života No, neće im biti isplaćivana veća neto mjesečna plaća, već će im godišnje biti obračunavan povrat poreza i iznos će dobivati svake iduće godine za prethodnu godinu.
 
Proširuje se obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno utvrđuje se da se porez na dohodak ne plaća na nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa, te na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, osiguravatelju odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje do propisanog iznosa.
PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK _propisi.hr
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20)


KAZNENI ZAKON

Proširen je krug službenih osoba, pa se službenom osobom smatra i stručni radnik koji obavlja poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.
 
Propisana je jača kaznenopravna zaštita osoba koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi kroz novo kazneno djelo „Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi'“. Osobom koja obavlja poslove od javnog interesa smatra se i osoba koja obavlja poslove javnog prijevoza putnika.
Vezane vijesti:
Izmjenama Kaznenog zakona do dodatne kaznenopravne zaštite osoba koje obavljaju poslove javnog prijevoza putnika _sssh.hr


MINIMALNA PLAĆA

Uredbom o visini minimalne plaće, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utvrđena je minimalna bruto plaća u iznosu 4.062,51 kunu.
 
To je uvećanje iznosa minimalne plaćeu odnosu na prošlu godinu za 312,51 kuna, odnosno za 8,33 posto čime udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj od siječnja do srpnja 2019. godine iznosi 46,49 posto.
 
Iznos minimalne plaće odnosi se na bruto plaću koja se utvrđuje za puno radno vrijeme radnika. U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.
Izvori:
nn.hr; teb.hr; propisi.hr

Povezane novosti

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit