loading

Novosti

 PROŠIRENJE PRIMJENE NOVIRANOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
27 listopada 2022

PROŠIRENJE PRIMJENE NOVIRANOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO

Obavještavamo Vas da se Odlukom Ministara rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 12. listopada 2022. (Klasa: 152-01/22-01/14 Ur broj: 524-03-02-01/1-22-11) primjena: 

• Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune, sklopljenog 13. srpnja 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 93/2022 te 

• Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune, sklopljenog 15. rujna 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 115/2022, 

proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

Ova Odluka objavljena je u narodnim Novinama broj 122 /2022 u »Narodnim novinama«. i stupa na snagu 1. studenoga 2022. 

To znači da su svi poslodavci koji nisu članice HUP-Udruge poslodavaca za graditeljstvo uz dosadašnja proširenja primjene KUG-a dužne primjenjivati i novirani Kolektivni ugovor za graditeljstvo  za 2022. godinu (četvrte i pete izmjene i dopune KUG-a) i to od dana 01. studeni 2022. godine

 Nastavno prilažemo slijedeće linkove :   

• Četvrte izmjene i dopune KUG-a 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_93_1417.html

• Kolektivni ugovor za graditeljstvo – pročišćeni tekst 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_94_1420.html

• Pete izmjene i dopune KUG-a 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_115_1784.html

• Odluka ministra nadležnog za rad o proširenoj primjeni  četvrtih i petih izmjena KUG-a 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1877.html

 

Napominjemo da članice HUP-a imaju obvezu primjenjivati KUG iz 2022. godine od dana potpisivanja i stupanja na snagu  četvrtih i petih izmjena i dopuna KUG-a. 

Pozivamo sve poslodavce u djelatnostima građevinarstva na primjenu noviranog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u dobroj vjeri! 

U slučaju  nejasnoća u primjeni molimo da se obratite Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje i kontrolu primjene  KUG-a e-mail adrese potpisnika KUG-a (SGH i / ili HUP-UPG ):

sgh@sgh.hr 

mirela.gudan@hup.hr

Podsjećamo da je  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći koji je stupio na snagu 01.12.2021. godine, propisano da se   uz  zakonsku minimalnu plaću , minimalnim plaćama se smatra  i najmanji iznos  mjesečne bruto  plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija primjena je proširena sukladno općem propisu. 

Za sve poslodavce u sektoru graditeljstva to znači da se kao minimalne plaće moraju obračunavati ugovorene plaće sukladno KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA GRADITELJSTVO ,čija je primjena odlukama  Ministra nadležnog za rad ( NN broj 134/15, 49/18, 115/2020, 122/2022  ) proširena na sve poslodavce i sve radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti -NKD 2007.

Dakle, poslodavci koji obavljaju djelatnost iz područja građevinarstva  prilikom ugovaranja  poslova  za različite  grupe poslova  te obračuna i isplate plaće radnicima trebaju voditi  računa  o ugovorenim iznosima  plaća ( osnovna plaća i dodaci na plaće )  prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo  te o  pravilnosti i pravodobnosti obračuna i isplata  bruto i neto plaća.  

 

Osim toga,  predmetnim zakonom se  određuje da nadzor nad primjenom zakona ( kao i KUG-a, čija je primjena proširena) obavljaju 

• nadležni inspektori koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem ( Državni inspektorat -  sektor inspekcije rada )  te

• službenici ovlašteni prema posebnim propisima za obavljanje poslova poreznog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna i prijava i uplata proračunskih prihoda ( Porezna uprava ) 

Nadležni inspektori i službenici dužni su surađivati kad obavljaju nadzor pravilnosti obračuna plaće na temelju dostavljenih podataka te provođenjem zajedničkih nadzora i slično.

Propisane su i visoke kazne za prekršaje : ( 60.000 - 100.000 za pravnu osobu te 7.000  – 10.000 za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu (obrtnik ili druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost..)

Također  upozoravamo da će Sindikat koristiti svoje zakonsko pravo i prijavljivati sve nepravilnosti  u primjeni Zakona o minimalnoj plaći i Kolektivnog ugovora za graditeljstvu nadležnim inspekcijama te vas pozivamo da nam  dostavite podatke o svim poslodavcima u građevinskom sektoru koji vam nelojalno konkuriraju  jer ne poštuju Kolektivni ugovor za graditeljstvo.

 

Povezane novosti

BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA SGH
06 pro 2023

BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA SGH

Polako nam se približavaju blagdani, a SGH želi iskoristiti priliku i nagraditi jednog od vas i zato te pozivamo da sudjeluješ u našoj...
Detaljnije

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit