loading

Novosti

 PROŠIRENJE PRIMJENE NOVIRANOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
27 listopada 2022

PROŠIRENJE PRIMJENE NOVIRANOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO

Obavještavamo Vas da se Odlukom Ministara rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 12. listopada 2022. (Klasa: 152-01/22-01/14 Ur broj: 524-03-02-01/1-22-11) primjena: 

• Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune, sklopljenog 13. srpnja 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 93/2022 te 

• Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune, sklopljenog 15. rujna 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 115/2022, 

proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

Ova Odluka objavljena je u narodnim Novinama broj 122 /2022 u »Narodnim novinama«. i stupa na snagu 1. studenoga 2022. 

To znači da su svi poslodavci koji nisu članice HUP-Udruge poslodavaca za graditeljstvo uz dosadašnja proširenja primjene KUG-a dužne primjenjivati i novirani Kolektivni ugovor za graditeljstvo  za 2022. godinu (četvrte i pete izmjene i dopune KUG-a) i to od dana 01. studeni 2022. godine

 Nastavno prilažemo slijedeće linkove :   

• Četvrte izmjene i dopune KUG-a 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_93_1417.html

• Kolektivni ugovor za graditeljstvo – pročišćeni tekst 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_94_1420.html

• Pete izmjene i dopune KUG-a 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_115_1784.html

• Odluka ministra nadležnog za rad o proširenoj primjeni  četvrtih i petih izmjena KUG-a 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1877.html

 

Napominjemo da članice HUP-a imaju obvezu primjenjivati KUG iz 2022. godine od dana potpisivanja i stupanja na snagu  četvrtih i petih izmjena i dopuna KUG-a. 

Pozivamo sve poslodavce u djelatnostima građevinarstva na primjenu noviranog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u dobroj vjeri! 

U slučaju  nejasnoća u primjeni molimo da se obratite Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje i kontrolu primjene  KUG-a e-mail adrese potpisnika KUG-a (SGH i / ili HUP-UPG ):

sgh@sgh.hr 

mirela.gudan@hup.hr

Podsjećamo da je  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći koji je stupio na snagu 01.12.2021. godine, propisano da se   uz  zakonsku minimalnu plaću , minimalnim plaćama se smatra  i najmanji iznos  mjesečne bruto  plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija primjena je proširena sukladno općem propisu. 

Za sve poslodavce u sektoru graditeljstva to znači da se kao minimalne plaće moraju obračunavati ugovorene plaće sukladno KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA GRADITELJSTVO ,čija je primjena odlukama  Ministra nadležnog za rad ( NN broj 134/15, 49/18, 115/2020, 122/2022  ) proširena na sve poslodavce i sve radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti -NKD 2007.

Dakle, poslodavci koji obavljaju djelatnost iz područja građevinarstva  prilikom ugovaranja  poslova  za različite  grupe poslova  te obračuna i isplate plaće radnicima trebaju voditi  računa  o ugovorenim iznosima  plaća ( osnovna plaća i dodaci na plaće )  prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo  te o  pravilnosti i pravodobnosti obračuna i isplata  bruto i neto plaća.  

 

Osim toga,  predmetnim zakonom se  određuje da nadzor nad primjenom zakona ( kao i KUG-a, čija je primjena proširena) obavljaju 

• nadležni inspektori koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem ( Državni inspektorat -  sektor inspekcije rada )  te

• službenici ovlašteni prema posebnim propisima za obavljanje poslova poreznog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna i prijava i uplata proračunskih prihoda ( Porezna uprava ) 

Nadležni inspektori i službenici dužni su surađivati kad obavljaju nadzor pravilnosti obračuna plaće na temelju dostavljenih podataka te provođenjem zajedničkih nadzora i slično.

Propisane su i visoke kazne za prekršaje : ( 60.000 - 100.000 za pravnu osobu te 7.000  – 10.000 za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu (obrtnik ili druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost..)

Također  upozoravamo da će Sindikat koristiti svoje zakonsko pravo i prijavljivati sve nepravilnosti  u primjeni Zakona o minimalnoj plaći i Kolektivnog ugovora za graditeljstvu nadležnim inspekcijama te vas pozivamo da nam  dostavite podatke o svim poslodavcima u građevinskom sektoru koji vam nelojalno konkuriraju  jer ne poštuju Kolektivni ugovor za graditeljstvo.

 

Povezane novosti

Preminuo Stipe Kirigin
02 velj 2023

Preminuo Stipe Kirigin

S tugom vas obavještavamo da je dana 02. veljače 2023. godine u 83. godini preminuo prvi predsjednik SGH Stipe Kirigin. Stipe je kao...
Detaljnije

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit