O Sekciji

O Sekciji

 

Sekcija mladih SGH pokrenuta je na osnivačkoj skupštini u listopadu 2009. godine s ciljem unapređivanja položaja mladih na tržištu rada i rješavanja problema s kojima se susreću mladi radnici, posebice vezano uz sigurnost radnog mjesta, jednaku plaću za jednaki rad, mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja i primjerenu zaštitu na radu.
Sekcija mladih SGH nastoji unaprijediti položaj mladih unutar SGH i njihovog što većeg uključivanja u sindikalni rad, aktivnosti i procese donošenja odluka.
Aktivnosti sekcije mladih SGH provodit će se i kroz suradnju s drugim organizacijama koje se bave unapređenjem položaja mladih u društvu.