Aktivnosti

Aktivnosti

BWI Global Youth Camp,  Maierhöfen 13.-15.06.2013.

Mladi BWI-a, članovi sindikata iz cijelog svijeta  uključenih u BWI (Building and wood Workers' International) okupili su se od 13. - 15. lipnja 2013. na BWI Global Youth Camp u Maierhöfenu u Njemačkoj, da bi izmijenili iskustva u raznim pitanjma koja se odnose na mlade radnike u graditeljstvu, šumarstvu i drvanoj industriji. Na trodnevnom kampu paralelno su se u tri velika šatora odvijale radionice s tematikom organiziranja novih članova, položaja mladih radnika, problema s multinacionalnim kompanijama, nepoštivanja radničkih prava itd. Na festivalu je sudjelovalo gotovo 400 mladih, a SGH su predstavljali Ivan Kapović, Vatroslav Paulić i Domagoj Ferdebar.