SUSODCO projekt newsletter br. 1

2020-05-08
Projekt SUSODCO (Support of social dialogue for an effective future construction / Potpora socijalnom dijalogu za učinkoviti sektor graditeljstva u budućnosti)u kojem je Sindikat graditeljstva Hrvatske jedan od partnera započeo je 01.03.2020. i traje 24 mjeseca
 
CILJEVI
Glavni ciljevi projekta SUSODCO:
- Ponovno aktivirati socijalne partnere na nacionalnoj sektorskoj razini.
- Izgraditi i poboljšati njihove kapacitete za uspješan i aktivan socijalni dijalog uzimajući u obzir sljedeći višegodišnji program rada europskog socijalnog dijaloga za sektor graditeljstva (2020.-2023.) i nacionalne prioritete socijalnog dijaloga za sektor graditeljstva.
Više o projektu pročitajte u  Newsletter 1