Međunarodni dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 28. travnja

2020-04-27
Povodom Međunarodnog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu -28 travnja, Međunarodna organizacIja graditelja, šumara i drvara  (BWI), provodi međunarodnu kampanju i akcije pod nazivom  „ZAŠTITITE RADNIKE !  STOP  COVID -19.“
S obzirom cjelokupnu situaciju nastalu zbog posljedica pandemije izazvane COVID 19,  u našoj  zemlji, Europi ali i cijelom svijetu ,  ali i  s obzirom  na dosadašnje  nezadovoljavajuće  stanje   zaštite na radu i sigurnosti na radu  kao i zbog kontinuiranog  kršenja radno socijalnih prava , ograničavanja  ljudskih  i  sindikalnih prava, Sindikat graditeljstva  Hrvatske je zajedno sa drugim članicama BWI iz jugoistočne Europe  potpisao zajedničku  Izjavu  kojom  se, između ostalog,  izražava zabrinutost zbog postojeće situacije  i poziva Vlade  i poslodavce  na  odgovorno ponašanje  u donošenju mjera protiv COVID-19, kao i  na socijalni dijalog i poštivanje  radno socijalnih  propisa, uključujući propise ZNR  i kolektivnih ugovora. Svi sindikati, će aktivno učestvovati  u ovoj kampanji.  više