NE IMPROVIZIRAJTE, PREVENIRAJTE!

2020-04-15
U samo dvadesetak dana već drugi smrtni slučaj radnika koji je radio na sanaciji štete od potresa u Zagrebu, a smrt je, kao i prethodni put, posljedica pada s visine, zbog izostanka zaštitne opreme, bez obveznog vezivanja odnosno bez provođenja drugih zaštitnih mjera! 
Očito je kako nedavni apel Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH), upućen poslodavcima u graditeljstvu o provedbi mjera nadležnih državnih tijela i institucija vezano uz zaštitu zdravlja i života radnika u uvjetima epidemije COVID-19, nije ozbiljno shvaćen. SGH je tada posebno naglasio i obvezu osiguranja odgovarajuće zaštite građevinskih radnika kako bi radili na siguran način, posebice u teškim uvjetima poput rada na visini, na skelama i sl.
Dva su života prekinuta, dvije su se smrti dogodile, a mogle su i trebale biti spriječene. SGH ponovo poziva poslodavce da se u procesu rada ne  improvizira, nego maksimalno poštuju sva pravila i provode sve mjere zaštite na radu. 
Osnova zaštite na radu je upravo prevencija odnosno poduzete mjere u radnom postupku kod poslodavca radi sprječavanja ili smanjenja rizika na poslu. Poslodavci koji ne ulažu i ne organiziraju zaštitu na radu sukladno propisima, ne samo da ugrožavaju zdravlje i živote radnika nego često niskim cijenama izvođenja radova i izbjegavanjem isplata ugovorenih plaća prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo koji obvezuje sve poslodavce i sve radnike u RH (po principu: isplata minimalne plaće na račun, a ostatak na ruke) generiraju nelojalnu konkurenciju, sivu ekonomiju i rad na crno o čemu svakako trebaju voditi računa svi dionici u postupcima javne nabave i tijekom izvođenja radova. 
Posljednji slučajevi smrtno stradalih radnika koji su radili na sanaciji šteta od potresa, koji je tek započeo, ozbiljno su upozorenje svim sudionicima na izradi i donošenju novog zakona o obnovi Zagreba i okolice od posljedica potresa na koji način će urediti minimalne tehničke i druge uvjete koje moraju zadovoljiti izvoditelji radova i na koji način će se  to kontrolirati.      
SGH poziva i radnike da se pridržavaju svih mjera zaštite na radu i nose zaštitnu opremu koju im je poslodavac obvezan osigurati.  Ako im poslodavac to nije osigurao, ako im izravno prijeti rizik za zdravlje i život, radnici, uz prethodno upozorenje poslodavcu, imaju pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere kojima omogućava nastavak rada na siguran način. U tom slučaju imaju pravo na naknadu u visini 100 posto plaće. Poslodavce koji ne provode mjere zaštite na radu mogu prijaviti Inspekciji rada, a zbog nedostatka zaštitne opreme u vezi epidemije COVID-19 i županijskim stožerima civilne zaštite. Uvijek se mogu javiti i Sindikatu graditeljstva Hrvatske koji je potpisnik proširenog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, a koji uređuje radne odnose u djelatnosti. 
Na kraju SGH poziva Inspekciju rada u području zaštite na radu na pojačani nadzor nad provedbom propisa i primjenu mjera za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Potrebno je puno više izlazaka na teren, posebice kod poslodavaca kod kojih ne djeluje sindikat, jer su ti radnici manje zaštićeni, kako bi se ojačala prevencija i spriječilo sve ono što se nije smjelo dogoditi.