Zaštita zdravlja i života radnika te njihovih socijalnih i radnih prava u uvjetima aktualne epidemiološke situacije u RH izazvane COVID-19 - UPOZORENJE

2019-03-16
POSLODAVCI / UPRAVE DRUŠTVA

Predmet: Zaštita zdravlja i života radnika te njihovih socijalnih i radnih prava  u uvjetima aktualne epidemiološke situacije u RH izazvane COVID-19 -  UPOZORENJE 
 
Poštovani, 
U okviru temeljnih obveza i prava iz radnog odnosa poslodavac je dužan radniku osigurati uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Poslodavac je također obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu (dalje u tekstu ZNR) vodeći računa o prevenciji rizika te je obavezan ZNR prilagoditi promijenjenim okolnostima.  
Vezano za aktualnu epidemiološku situaciju u RH izazvanu COVID – 19 apeliramo i upozoravamo vas, kao odgovorne osobe,  da u cilju zaštite  života i zdravlja radnika, tijekom organiziranja i prilagođavanja procesa rada novonastaloj  situaciji, maksimalno: 
-  postupate sukladno svim mjerama i preporukama nadležnih tijela  i ustanova, a posebno da se pridržavate Uputa za poslodavce i radnike  vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) koje objavljuje HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO –SLUŽBA ZA MEDICINU RADA , 
-  postupate sukladno važećem radnom i socijalnom zakonodavstvu i drugim  propisima iz navedenog područja uključujući i kolektivne ugovore glede određivanja plaća, naknada plaće i drugih  prava  i obveza koje su propisane  ili ugovorene. 
-  informirate i surađujete s radnicima i njihovim predstavnicima, sindikalnim povjerenicima, povjerenicima radnika za ZNR  i radničkim vijećima  
 
Ukoliko mjerama ne možete radnicima osigurati siguran rad predlažemo da radi njihove sigurnosti, s njima, odnosno s njihovim predstavnicima dogovorite kratkoročne prekide rada uz naknadu plaće, korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine i sl.  
 
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji , 
S poštovanjem,
Jasenka Vukšić, predsjednica