Plaće u graditeljstvu u EU

2019-07-12
Sindikat graditeljstva Hrvatske u suradnji s Europskom federacijom građevinara i drvara (EFBWW) obnovio je informativnu stranicu o plaćama i uvjetima rada radnika u graditeljstvu u svim državama članicama EU. Informacije za svaku zemlju prevedene su na sve službene jezike EU.
Detaljnije informacije pogledajte na constructionworkers.eu