Upiti i odgovori

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit. Nastojat ćemo vam dati odgovor u najkraćem roku i odgovor će biti objavljen na ovim stranicama.

 • Pitanje:

  Posto sam u firmi dao sporazumni otkaz zanima me kako doci do novca koji mi pripada po kolektivnom ugovoru iz 2013. godine?

  Odgovor:

  Poštovani,

  Vrlo je bitno što ste u sporazumu o prestanku radnog odnosa potpisali vezano za dospjela novčana potraživanja koja vam poslodavac duguje. Ako ste se odrekli istih, ne možete tražiti isplatu putem suda.
  Inače, neka redovna procedura za vaša novčana potraživanja iz radnog odnosa bi bila pokretanje spora na općinskom sudu u Varaždinu ili ako imate ovršne isprave, pokretanje skraćene ovrhe na FINI (ako još nije otvorena predstečajna nagodba u Zagorje tehnobetonu ?!). Ako ste bili član SGH, možete se javiti u ured SSSH u Varaždinu i obnoviti svoje članstvo u SGH jer time stječete pravo na besplatnu pravnu pomoć za pravno savjetovanje i pokretanje i vođenje sudskog spora.

 • Pitanje:

  Šta ova promjena minimalne plaće znači za "Strabag"? Hoće se mijenjati tarifa kolektivnog ugovora?

  Odgovor:

  Budući je "Strabag" članica HUP - UPG, primjenjujete 6. i 7. Izmjene i dopune KUG-a s pripadajućim tarifama (najniža osnovna plaća 2.825,00 kuna). Za članice HUP-UPG nema više obveze automatskog usklađivanja najniže osnovne plaće sa minimalnom. Za sve ostale poslodavce u graditeljstvu još uvijek vrijedi prošireni KUG iz 2008. godine (NN 12/08) kojim se najniža plaća mora usklađivati sa visinom minimalne plaće. Na žalost sada imamo dvosruki sustav određivanja plaća . 

 • Pitanje:

  Poštovani, Ljubazno Vas molim odgovor na sljedeće pitanje. Djelatnici koji rade na radnom mjestu samostalnog projektanta (mag.aedif), i posao je 99% u uredu za računalom; koju vrstu osiguranja moraju imati? Osim naravno obveznih osiguranja prilikom prijave djelatnika. Iz kolektivnog ugovora mi nisu jasno čitljive odredbe po pitanju toga. Također me zanima tko je nadležan za ta pitanja i kome se obratiti?

  Odgovor:

   Poštovani,

  Osim obveznih osiguranja ima i dobrovoljnih po različitim osnovama. Na žalost u kolektivnom pregovaranju u djelatnostima graditeljstva (uključujući projektiranje, IGM industriju itd.) na granskoj razini kao i na razini pojedinih poslodavaca još uvijek imamo tradicionalno pregovaranje bez uključivanja novih instituta kao što je npr. 3. Stup mirovinskog osiguranja, kolektivna osiguranja protiv nezgode na poslu, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje itd. Naš sindikat je imao nekoliko inicijativa u tom smislu no poslodavci redovito odbijaju takve prijedloge stavljati u kolektivne ugovore. Imali smo neke dobre prakse da su poslodavci jednostrano temeljem odluka uplaćivali radnicima dopunsko zdravstveno osiguranje.
  Ako ste zainteresirani za neka dobrovoljna osiguranja (ovisi o interesu radnika i mogućnostima i volji poslodavca), za početak se obratite osiguravajućim kućama .
  U razvijenim europskim zemljama postoje tzv. paritetni fondovi koje zajednički osnivaju poslodavci i sindikati i pokrivaju različite rizike (za pojedinu granu npr. za graditeljstvo - naknade kad se ne radi zbog lošeg vremena, naknade za godišnji odmor ili za sve zaposlene kao npr. za otpremnine, strukovno obrazovanje, ZNR itd ) … Prošle godine smo sa Udrugom poslodavaca u graditeljstvu po prvi puta sudjelovali u međunarodnom projektu (SODICO), a tema su bili upravo paritetni fondovi te smo imali prilike, kao socijalni partneri, steći nova znanja vezano za njihovo funkcioniranje u Austriji i Njemačkoj. Nadamo se nastavku projekta kako bi započeli zajedničke inicijative na osnivanju jednog od takvih paritetnih fondova u gaditeljstvu RH.


 • Pitanje:

  Poštovani,\n\nzanima me jel postoje novi tarifni stavovi od 01.01.2014.?\n\nHvala

  Odgovor:

  Poštovani,

  Način određivanja plaće ovisi o članstvu poslodavca u HUP – UPG odnosno o tome da li je vaše trgovačko društvo članica HUP-UPG ili nije . Ako je, onda trebate automatski usklađivati najniže osnovne plaće u svim grupama s novim iznosom minimalne plaće za 2014. godinu, a ako je članica HUP-UPG onda se primjenjuju 6. i 7. Izmjene i dopune kojima smo dogovorili fiksni iznos najniže osnovne plaće odnosno fiksne tarifne stavove (najniža osnovna plaća je 2.825,00 kuna), više o tome na našoj web stranici www.sgh.hr.
  Za vašu informaciju, podnijet je zajednički zahtjev za proširenjem primjene 6. i 7. Izmjena i dopuna KUG-a, koji bi sve poslodavce stavio u jednaku poziciju, te očekujemo odluku ministra Mrsića.

 • Pitanje:

  Poštovani! Na bolovanju sam zbog ozljede na radu neprekidno 25 mjeseci, a zanima me da li mi HZZO može smanjiti naknadu sa 100% na 50% i ujedno me zanimaju prava otpremnine i drugih prava po primitku otkaza nakon završenog bolovanja?

  Odgovor:

  HZZO može smanjiti naknadu za bolovanje sukladno važećem Zakonu i propisima iz područja zdravstvenog osiguranja.
  Budući da je pitanje vezano za otkazivanje ugovora o radu - općenito, možemo vam dati samo okvirni odgovor: Pravo na otpremninu i otkazni rok ostvarujete u slučaju tzv. redovitog otkaza koji vam daje poslodavac zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga. Redoviti otkaz može dati radnik ali u tom slučaju nema pravo na otpremninu. Prema Zakonu o radu ukupna visina otpremnine ovisi o dužini neprekidnog rada kod poslodavca koji vam daje otkaz, s time da poslodavac ima obvezu isplatiti najmanje 1/3 bruto isplaćene prosječne plaće radnika u prethodna tri mjeseca za svaku navršenu godinu rada , a najviše 6 bruto plaća, ako kolektivnim ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugačije određeno. Kolektivni ugovorom za graditeljstvo su ugovorene samo otpremnine za radnike koji steknu uvjete i ostvare pravo na mirovinu u visini 8.000,00 kuna.

 • Pitanje:

  Koja je minimalna plaća za pripravnika prvostupnika ing. građevine? Hvala.

  Odgovor:

  Visina vaše plaće ovisi u prvom redu, o sadržaju sklopljenog Ugovoru o radu sa vašim poslodavcem, odnosno koje radno mjesto ste ugovorili. Na našoj web stranici imate objavljen pročišćen tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te su vam dostupne tarifne stavke i iznosi najnižih plaća za svaku grupu složenosti poslova. Grupe složenosti se u pravilu podudaraju sa stupnjevima obrazovanja i u okviru navedenih grupa poslodavac je dužan izraditi katalog radnih mjesta i vrednovanje i pri tome respektirati bruto iznose osnovnih plaća iz tarifnih stavki, kao i sve dodatke na plaću kao i druga ugovorena prava.

 • Pitanje:

  Prema čl. 49 KU radnik ima pravo na jednokratni dodatak uz plaću. Da li na taj dodatak imaju pravo radnici koji su otišli u mirovinu prije 30.06. te godine i koji su koristili samo razmjerni dio godišnjeg odmora za istu?

  Odgovor:

  Budući da Zajednički organ tumači odredbe KUG-a, upućujemo na tumačenje posebnog organa za tumačenje (pitanje i odgovor) koji možete primijeniti na svoj slučaj.
  Pitanje koje postavlja se odnosi se na pitanje vezano za pravo na jednokratni dodatak radnika koji je radio u godini 2011. do 17. listopada, a sve ukupno oko sedam godina. Radnicima je u mjesecu prosincu isplaćen jednokratni dodatak na plaću u iznosu od 1.800,00 kn, a dotičnom radniku nije. U tvrtci tvrde da radnik nije imao pravo na dodatak, jer u prosincu nije više bio u radnom odnosu, a godišnji odmor je iskoristio u cijelosti. Pitanje je, je li poslodavac postupio suprotno odredbama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo?
  Odgovor: (22.03.2012.)
  Sukladno članku 49. KUG-a jednokratni dodatak na plaću uplaćuje se u načelu za mjesec u kojem se koristi godišnji odmor, a ne prije 30.06. S obzirom da je radnik radio više od šest mjeseci u predmetnoj godini i da je iskoristio godišnji odmor u cijelosti, ima pravo na jednokratni dodatak na plaću. Naime, poslodavac je u konkretnom slučaju postupio suprotno odredbama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Iako je naknadno uplatio jednokratni dodatak, trebao ga je uplatiti i predmetnom radniku, koji je uvjete za jednokratni dodatak ostvario u ranijem periodu.

 • Pitanje:

  U čl.34. KU se navodi da radnik u slučaju doborovljnog darivanja krvi ima pravo na 1 radni dan plaćenog dopusta, a pitanje je: Da li radnik ima pravo na 1 radni dan po svakom darivanju krvi u tekućoj godini ili pak neovisno o broju darivanja krvi, taj 1 radni dan je godišnji maksimum?

  Odgovor:

  Radnik ima pravo na jedan radni dan plaćenog dopusta za svako darivanje krvi i prema Zakonu o radu ga koristi na dan darivanja. Međutim postoje medicinska ograničenja za dobrovoljno darivanje krvi.  

 • Pitanje:

  Nisam dobio placu od drugog mjeseca,nemam potvrdu o neisplacenim placama. zanima me kome se obratiti

  Odgovor:

  Možete se obratiti Inspekciji rada da izvrši nadzor i naloži poslodavcu da vam uruči obračune neisplaćenih plaća na temelju kojih možete tražiti skraćenu ovrhu putem FINE (za sva potraživanja dospjela od 15.10.2012. godine.) Ako ste član SGH možete se obratiti nama za besplatnu pravnu pomoć.

 • Pitanje:

  Radim u "Viaduktu" preko 9 godina. Sada sam trenutno na godišnjem odmoru i poslodavac mi neće produzit ugovor, imam li uopce kakva prava...? unapred hvala

  Odgovor:

  Budući nam nije poznat sadržaj vašeg Ugovora o radu, ne možemo vam dati precizan odgovor. Načelno, radni odnos temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme prestaje protekom vremena na koje je ugovor o radu sklopljen. Ukoliko želite precizniji odgovor, trebate nam dostaviti vaš ugovor o radu i podatke o broju uzastopnih ugovora kod istog poslodavca itd.