Tijela


Tijela Sindikata na razini Republike Hrvatske:

  • Skupština                                     - najviši organ SGH
  • Glavni odbor  (21)                        - najviši organ između dvije Skupštine
  • Statutarna komisija  (5)
  • Nadzorni odbor  (3/3 zamjenika)
  • Predsjednica - Jasenka VUKŠIĆ    - zastupa i predstavlja SGH