Tko smo

Tko smo

Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) je samostalna interesna nestranačka udruga dobrovoljno učlanjenih radnika utemeljena radi zaštite i promicanja ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih interesa svojih članova na osnovama uzajamnosti i solidarnosti.

SGH utemeljitelj je i član Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), koji je kao sindikalna udruga više razine najorganiziranija sindikalna središnjica u zemlji u koju je udruženo 17 sindikata različitih djelatnosti.
SGH učlanjen je u Međunarodnu federaciju graditelja i drvara (BWI) i Europsku federaciju graditelja i drvara (EFBWW).

SGH zastupa interese svoga članstva na područjima:
 • tržišta rada i cijena rada
 • uvjeta rada i života
 • socijalne sigurnosti
 • zaštite radničkih i sindikalnih prava
 • radničke solidarnosti i participacije
 • obrazovanja i osposobljavanja
 • jačanja demokratske i pravne države
 • zaštite okoliša
 • socijalne integracije s Europom

Područja djelovanja i članstvo:
 • Sindikat djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a na gradilištima u inozemstvu štiti i promiče i interese svojih članova koje domaće tvrtke upućuju na rad.
 • U svim regijama djeluju sindikalni povjerenici sindikata koji usklađuju rad i djelovanje sindikalnih povjerenika u trgovačkim društvima i kod drugih poslodavaca.
 • Potencijalni članovi Sindikata učlanjuju se u sindikalnu podružnicu organiziranu kod poslodavca kod kojega rade, a sindikalnog povjerenika u podružnici bira članstvo podružnica na četiri godine.
 • Vrlo je važno istaknuti da zbog sindikalnog djelovanja radnik ne može imati nikakvih štetnih posljedica
 • Sindikat zastupa interese članova kolektivnim pregovaranjem o uvjetima rada. sindikat graditeljstva Hrvatske sklapa kolektivne ugovore s udrugama poslodavaca, a svojim omunomoćenim predstavnicima u pregovaračkim timovima kod pojedinih poslodavaca pruža stručnu pomoć i potporu u sklapanju kolektivnih ugovora na razini poslodavca.
SGH je udruga koja ulazi u pregovore ne samo s poslodavcima, već i sa zakonodavnom i izvršnom vlasti uvijek kada su u pitanju zaštita prava i interesa zaposlenih.
Na snazi su:
 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen s HUP – Udrugom poslodavaca graditeljstva dana 25. rujna 2015. godine. Predmetni ugovor proširen je na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva.
 • Kolektivni ugovori sklopljeni s pojedinim poslodavcima ili više poslodavaca - 38 ugovora

Radnička vijeća:
Sindikat graditeljstva Hrvatske zalaže se za utemeljenje i izbor predstavnika radnika u radnička vijeća kod svih poslodavaca kod kojih postoje uvjeti za njihov izbor, potiče i podržava njihovo djelovanje i pomaže im u radu. ako radnici ne izaberu radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima ostvarivanje prava i obveza iz radničkog vijeća.