Veće plaće radnicima Našicecementa

2017-12-28
sssh.hr - Našice, 28. prosinca 2017. - Temeljem danas potpisanog Kolektivnog ugovora, radnicima Našicecementa d.d. Našice osnovica za obračun plaće raste s 2.700 na 2.800 kuna bruto, što će, u konačnici, značiti veće plaće svima.

U novi kolektivni ugovor ugrađena su i već postojeća prava radnika na dodatke na plaću i to za minuli rad - 0,5 posto po godini staža, za prekovremeni rad i rad blagdanom - 50 posto, za rad nedjeljom i noćni rad– 40 posto. Dogovorena je i isplata jubilarnih nagrada, dara u naravi, naknade za stvarne troškove javnog prijevoza, te isplata božićnice i regresa u neoporezivim iznosima, kao i varijabilni dio stimulacije. Radnik kojemu poslodavac otkazuje ugovor o radu ima pravo na otpremninu u iznosu 1/2 prosječne mjesečne plaće, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca.

U ime Sindikata graditeljstva Hrvatske – sindikalne podružnice Našicecement, kolektivni je potpisao sindikalni povjerenik Mile Serdar, a ispred Uprave Našicecementa predsjednik Oto Ostović.

- Mislim da je postignut korektan dogovor, jer smo uz zadržavanje dosadašnje razine prava ugovorili povećanja osnovnih plaća, kao i stimulativnog dijela. Ovaj kolektivni ugovor je dobar temelj za buduću suradnju i dijalog, rekao je Mile Serdar.

- Novosklopljeni kolektivni ugovor nastavak je tradicije konstruktivnog kolektivnog pregovaranja i istinskog socijalnog dijaloga Sindikata graditeljstva Hrvatske i Uprave Našicecementa, dodala je predsjednica SGH Jasenka Vukšić.