Mišljenje SSSH o Prijedlogu odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

2017-11-30
Zagreb, 30. studenoga 2017. (www.sssh.hr) - Vezano uz Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018., Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uputio je Ministarstvu rada i mirovinskog sustava očitovanje kako slijedi:

GODIŠNJA KVOTA ZA PRODUŽENJE VEĆ IZDANIH RADNIH DOZVOLA
SSSH je suglasan s predloženim produženjem 9.000 već izdanih dozvola za strane radnike.

GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

SSSH nije suglasan s prijedlogom 17.810 dozvola za novo zapošljavanje.
SSSH smatra da predloženi broj za sljedeću godinu treba prepoloviti odnosno on ne bi trebao prelaziti 9.000, a i to samo stoga što 2018. držimo prijelaznom godinom ka učinkovitom povezivanju sustava obrazovanja, HZZ-a, drugih javnih institucija i socijalnih partnera što bi trebalo osigurati obrazovanje i osposobljavanje dostatnog broja radnika za potrebe društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske. U postizanju toga cilja, u vremenu između dviju godišnjih odluka, Vlada RH ponovo nije učinila ništa.
Još jednom naglašavamo kako nije sporno da će migracija i migranata uvijek biti ali Hrvatska mora uspostaviti sustav obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama svojih ključnih razvojnih djelatnosti. Također, manje kvote utjecat će na rast plaća za deficitarna zanimanja. Primjerice, i pored najuspješnije sezone ikad, prosjek plaća radnika u turizmu i dalje je za oko 22 posto ispod hrvatskog prosjeka.
Važno je konačno shvatiti i prihvatiti da se produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu temelji (i) na visoko kvalificiranoj radnoj snazi strukovnih zanimanja. U tom smislu nužna je reforma sustava obrazovanja (početno obrazovanje, obrazovanje mladih) i osposobljavanja odraslih (kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje).

Stoga, slično prethodnim godinama, SSSH traži sljedeće:

Prvo, uspostaviti povezanost sustava obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada.
 
Drugo, produžiti obavezno obrazovanje i ojačati opće obrazovanje kao temelj brzoj prekvalifikaciji i drugim oblicima osposobljavanja tijekom radnog vijeka. Upravo smo danas od predstavnika Europske komisije čuli ono na što upozoravamo niz godina, kako je Hrvatska jedna od zemalja u kojima je učinak obrazovnog sustava relativno slab, a stanje se pogoršava. Osnovne vještine su ispod europskog prosjeka, a stopa uključenosti odraslih u obrazovanje je među najnižima u EU (nakon niza godina jedva podignuta s 2,2 na 3,1 posto). Komisija upozorava kako je potrebno riješiti problem niske razine vještina, što se odnosi na relevantnost vještina stečenih i u strukovnom i u visokom obrazovanju. SSSH smatra nužnim ojačati obrazovanje u svim elementima od važnosti za Pisa test koji pokazuje (ne)spremnost petnaestogodišnjaka za ulazak u svijet odraslih te za nastavak obrazovanja ili uključivanje na tržište rada. Posljednji test pokazao je značajno zaostajanje hrvatskih učenika u prirodoslovlju i matematici dok su u vještini čitanja oko prosjeka EU.
 
Treće, tražimo hitno pristupanje izradi akata za priznavanje znanja stečenog neformalnim i informalnim putem, jer će to podići zapošljivost odraslih radnika.

Četvrto, HZZ mora postati središnje mjesto posredovanja u zapošljavanju između nezaposlenih (sukladno njihovim željama i sposobnostima) i poslodavaca. Poslodavci koji traže uvoz stranih radnika tvrdeći da ih u Hrvatskoj ne mogu naći, moraju ih prethodno tražiti od HZZ-a. Samo pisana izjava poslodavca o tome što je tražio a HZZ nije zadovoljio, kao i pisana izjava odgovorne osobe HZZ-a da ne može zadovoljiti potrebe poslodavca, mogu biti temelj odluke o kvoti za strance!
 
Peto, HZZ mora ubrzati i povećati osposobljavanje za poznatog poslodavca, to mora postati prioritetom radi zadovoljavanja već iskazane potrebe poslodavca i zbog boljeg korištenja javnih sredstava. Podsjećamo kako je veća potražnja za radnicima idealna prilika za rješavanje problema dugotrajno nezaposlenih radnika kojih je u evidenciji HZZ-a više od 50 posto, među kojima je 2/3 starijih od 50 godina.

Stajališta SSSH i SGH su sljedeća:
Sindikat graditeljstva Hrvatske/SSSH smatra da broj od 12.000 treba prepoloviti (na 6.000 radnika), tim više što je među 9.000 produženih dozvola najveći dio upravo u ovoj djelatnosti.
SGH i SSSH podsjećaju na sektorski sastanak održan 10. srpnja 2017. godine na kojem je zaključeno sljedeće:
- Podržava se donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. za djelatnost graditeljstva, uz uvjet da dodjela radnih dozvola bude kontrolirana sukladno kriterijima socijalnih partnera, a što se prvenstveno odnosi na broj zaposlenih u RH i uredno poslovanje tvrtki kojima se izdaju radne dozvole.
- Predstavnici sindikata i predstavnik HUP-Udruge poslodavaca u graditeljstvu predlažu uvođenje kontrole isplate plaće prema granskom kolektivnom ugovoru te žurnu dopunu Zakona o inspektoratu rada zbog uvođenja kontrole primjene kolektivnog ugovora.
- Podržava se sustavno rješavanje problema nedostatka radne snage u sektoru graditeljstva i kontrolirano zapošljavanje stranaca uz kontinuiranu suradnju i uključivanje socijalnih partnera.
Po navedenim zaključcima Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije poduzelo ništa. Nije sazvan niti jedan sastanak s ciljem horizontalnog usklađivanja zakona koji se odnose na navedenu problematiku te s ciljem otklanjanja problema i omogućavanja nadzora inspektorima rada da nadziru primjenu proširenog kolektivnog ugovora. Nadalje, u tekst Prijedloga odluke odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. nisu unesene odredbe o uključivanju socijalnih partnera u kontrolu dodjela radnih dozvola sukladno kriterijima socijalnih partnera, a što se prvenstveno odnosi na broj radnika koje zapošljavaju u RH i na uredno poslovanje tvrtki kojima se izdaju radne dozvole.
Sadašnji način odnosno postupak izdavanja radnih dozvola za strance u cijelosti je neprihvatljiv, a morao bi biti neprihvatljiv i hrvatskoj Vladi ako vodi računa o ekonomskom i socijalnom razvoju Hrvatske te o sprječavanju neprijavljenog rada. O tome su se HUP-Udruga poslodavaca u graditeljstvu i Sindikat graditeljstva Hrvatske/ SSSH nedvosmisleno usuglasili na tripartitnom sektorskom sastanku u srpnju, ali je odgovor Vlade izostao.