Tijela

Tijela

Izvršni odbor:Tijela Sindikata na razini Republike Hrvatske:

  • Skupština                                       - najviši organ SGH
  • Glavni odbor  (22)                         - najviši organ između dvije Skupštine
  • Izvršni odbor  ( 9)                          - izvršno operativni organ SGH
  • Statutarna komisija  (5)
  • Nadzorni odbor  (3/3 zamjenika)
  • Predsjednica - Jasenka VUKŠIĆ    - zastupa i predstavlja SGH